Over ons

Het is een uitdagende tijd voor patiëntenorganisaties en goede doelen. Een veranderende en dynamische wereld vragen om een juiste afstemming op de vraag vanuit de achterban of doelgroep én op de mogelijkheden die daarvoor zijn. Hoe kan je effectief en efficiënt inspelen op de behoefte en de mogelijkheden? Thier Support helpt hierbij. 

Thier Support werkt aan betekenisvol ledencontact en effectief community management van patiëntenorganisaties en goede doelen. We willen een bijdrage leveren aan meer impact en een groter bereik van patiëntenorganisaties en goede doelen.

Bij community management gaat het om het ontwikkelen van een dashboard op bestuurlijk niveau. Voor organisaties die afhankelijk zijn van subsidies, giften en/of contributies. Organisaties die werken met vrijwilligers en ervaringsdeskundigen.

Hiervoor is wordt door Thier Support concrete informatie verzameld en inzichtelijk gemaakt. Die richting geeft aan beleid en het uitvoeren daarvan. Zoals de uitkomsten uit een handzame doelgroepanalyse, een behoeftepeiling en een stakholdersoverzicht. Dan weet je als bestuurder precies wie je doelgroep is, wat de behoefte van de doelgroep is en hoe de omgeving er uit ziet. En hoe je daar optimaal en zo efficiënt mogelijk op in kan spelen. Vervolgens adviseren we over de uitvoering van het beleid. Door Thier Support wordt uw organisatie versterkt.