Behoeftepeiling

De behoefte van de doelgroep of achterban wordt systematisch onderzocht. Door gebruik van mixed methods (zoals enquête, telefonisch, verdiepingsvragen via focusgroepen, klankbordgroep om conclusies en aanbevelingen voor beleid te toetsen) of door het oprichten van een online community panel.

De behoeftepeiling kan onderdeel zijn van de ‘Cirkel van validiteit’, die iedere 4 jaar wordt herhaald, zodat beleid wordt getoetst en opnieuw kan worden opgesteld. Geheel afgestemd op de behoefte van de doelgroep. 

Over de Auteur

Cecilia Kalsbeek